wat is civiele techniek

Civiele Techniek is een wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Voorbeelden van deze objecten zijn: bruggen, wegen, rioleringen, hemelwaterafvoeren, kabels, gebouwen, funderingen, kunstwerken, sluizen en damwanden.

 

Wat is civiele techniekCiviele Techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving. Oorspronkelijk was het de burgerlijke tegenhanger van de Militaire Techniek, de Genie. De aanleg van bruggen en wegen was in de 19e eeuw nog een verantwoordelijkheid van de Genietroepen.

 

Civiele Techniek kan onderverdeeld worden in vele vakgebieden:

 • baggertechniek
 • beton-, staal- en composietconstructie
 • geotechniek (bouwen in en op de grond)
 • gezondheidstechniek (drinkwaterzuivering, riolering, afvalwaterbehandeling)
 • milieukunde (bodemverontreiniging, bodemsaneringstechnieken)
 • offshore technologie (technologie voor bouwen en delfstofwinning op zee)
 • verkeersbouwkunde (dimensionering van verhardingen, spoorconstructies, e.d.)
 • verkeerskunde (planning en ontwerp van wegen, verkeersafwikkeling, verkeersinfrastructuur)
 • seismische techniek
 • waterbeheer (regelen van een teveel of een tekort aan water, waterkwaliteit)
 • wegenbouwkunde (aanleg van wegen en spoorwegen)
 • waterbouwkunde (rivieren, kusten, kanalen, dijken, sluizen, stuwen, havens).
 • hydrologie

 

Civiele Techniek is veelzijdig,maatschappelijk relevant en uitdagend. Het is er op gericht de wereld veilig en leefbaar te maken door met slimme oplossingen de leefomgeving te verbeteren.

 

Bron: Wikipedia