null

cultuurtechnisch Werk

Bij Van Vliet Civiele Techniek hebben wij constructieve ervaring in het uitvoeren van diverse soorten grond- en cultuurtechnisch werk, aan (bijvoorbeeld) parken en dijken. Wij maken braakliggende terreinen bouwrijp, graven bouwputten en cunetten uit, leggen taluds aan en egaliseren uw (bouw)grond. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in het graven van sloten en vijverpartijen, het ingraven van duikers en het zetten van beschoeiing.

Van Vliet Civiele Techniek Waddinxveen Cultuurtechnisch werk

Download onze brochure