cultuurtechniek

het streven naar balans tussen cultuur en techniek

null

cultuurtechniek

Cultuurtechniek is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende technieken die worden gebruikt voor het in cultuur brengen van landoppervlakken en het in cultuur houden daarvan.

Cultuurtechniek zijn werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van de grond dienen te verbeteren en/of vergroten. Denk aan waterbeheersing, verbetering van de verkaveling, grondverbetering en landaanwinning.

Cultuurtechniek werd vroeger voornamelijk gebruikt voor het cultiveren van grond om het geschikt te maken voor landbouw.

Tegenwoordig spelen uiteraard ook duurzaamheid en ecologie een belangrijke rol bij cultuurtechniek.

Van Vliet Civiele Techniek Waddinxveen Cultuurtechnisch werk
null

cultuurtechnisch Werk

Bij Van Vliet Civiele Techniek hebben wij constructieve ervaring in het uitvoeren van diverse soorten grond- en cultuurtechnisch werk, aan (bijvoorbeeld) parken en dijken.

Wij maken braakliggende terreinen bouwrijp, graven bouwputten en cunetten uit, leggen taluds aan en egaliseren uw (bouw)grond.

Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in het graven van sloten en vijverpartijen, het ingraven van duikers en het zetten van beschoeiing.